EG VC Yenisey Krasnoyarsk 25 24 19 25 15 3
Dynamo Chelyabinsk 11 26 25 22 11 2

Ligen