Info

0 - 1
Retired

 
 
11 : 00 Volodoymyr Uzhylovskyi 6 1 0
Karl Friberg 7 2 1

Touren