Kader

# Name Alter P
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 20 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 1890 21 21 0 0 1 0 0 1 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
A. Ismailov 33 522 6 6 0 1 1 1 0 1 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1332 17 15 2 2 6 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 90 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 1757 20 20 0 2 1 0 0 4 1 0
S. Abdullaev 32 1215 17 15 2 7 4 1 0 4 0 0
I. Alibaev 24 1144 15 12 3 1 4 3 0 1 0 1
F. Bekmurodov 23 124 3 1 2 0 8 0 0 0 0 0
B. Ergashev 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 1181 15 13 2 0 5 0 0 3 0 0
K. Makharadze 30 1727 20 19 1 2 1 0 0 6 0 0
S. Mirzayev 27 1852 22 21 1 5 1 3 0 1 0 0
S. Rashidov 27 977 20 11 9 12 10 6 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 1626 20 18 2 2 2 3 0 0 0 0
D. Turopov 24 293 9 2 7 1 8 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 1767 20 20 0 1 1 0 0 4 0 0
T. Abdukholikov 26 389 7 5 2 5 2 2 0 0 0 0
A. Amonov 20 137 8 1 7 0 16 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 1743 21 20 1 9 1 9 0 6 0 0
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
H. Gafurov 24 918 21 10 11 8 11 3 0 4 0 0
A. Shogulyamov 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Trainer

Info

Offizielle Webseite

Gegründet
2002
Adresse
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Land
Usbekistan
Telefonnr.
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-Mail
lokomotiv-uzb@mail.ru