Kader

Torhüter
Kuk-Chol Pak 27 Jahre 5 0
Ll Pak 26 Jahre 3 0
Verteidiger
Choi Hyok An 27 Jahre 5 2
Chol-Hyok Kim 26 Jahre 5 0
Nam-Hyok Kim 26 Jahre 5 0
Song-Gun Kim 27 Jahre 5 1
Pong-Il Ri 30 Jahre 5 0
Forwards
Chun-Rim Hong 26 Jahre 5 2
In Hyok Kang 26 Jahre 5 1
Mangum Kang 26 Jahre 5 2
Chol Gwang Kim 27 Jahre 5 0
Chol Hyok Kim 25 Jahre 5 0
Chol Ryong Kim 26 Jahre 5 0
Hyok Ju Kim 24 Jahre 5 2
Kuk Chol Kim 27 Jahre 5 0
Kwang-Ho Kim 30 Jahre 5 2
Myong-Chol Kim 30 Jahre 5 0
Hyok Chol Ri 26 Jahre 5 0
In Chol Ri 26 Jahre 5 0
Jin Hyok Won 26 Jahre 5 0
Trainer
Chol-Ho Pak 49 Jahre
Pong Chol Yun 47 Jahre

Ligen

Info

Land
Demokratische Volksrepublik Korea