Kader

Torhüter
Kuk-Chol Pak 26 Jahre 1 0
Ll Pak 26 Jahre 0 0
Verteidiger
Choi Hyok An 26 Jahre 1 0
Chol-Hyok Kim 25 Jahre 1 0
Nam-Hyok Kim 25 Jahre 1 0
Song-Gun Kim 26 Jahre 1 0
Pong-Il Ri 29 Jahre 1 0
Forwards
Chun-Rim Hong 26 Jahre 1 0
In Hyok Kang 25 Jahre 1 0
Mangum Kang 25 Jahre 1 0
Chol Gwang Kim 27 Jahre 1 0
Chol Hyok Kim 25 Jahre 1 0
Chol Ryong Kim 26 Jahre 1 0
Hyok Ju Kim 24 Jahre 1 1
Kuk Chol Kim 27 Jahre 1 0
Kwang-Ho Kim 29 Jahre 1 0
Myong-Chol Kim 30 Jahre 1 0
Hyok Chol Ri 25 Jahre 1 0
In Chol Ri 26 Jahre 1 0
Jin Hyok Won 25 Jahre 1 0
Trainer
Chol-Ho Pak 48 Jahre
Pong Chol Yun 47 Jahre

Ligen

Info

Land
Demokratische Volksrepublik Korea