Kader

Guards
I. Katanic 19 Jahre 7 8,9
N. Naumcev 19 Jahre 7 7,3
I. Raca 19 Jahre 7 16,6
M. Stojanovic 20 Jahre 6 4,5
T. Turudic 19 Jahre 7 11,6
N. Vuckovic 20 Jahre 3 2,0
V. Vujisic 20 Jahre 7 3,1
Forwards
M. Bojovic 20 Jahre 7 5,0
M. Djordjevic 19 Jahre 7 8,4
T. Jovancevic 20 Jahre 1 5,0
L. Radulovic 20 Jahre 6 3,8
M. Zukanovic 19 Jahre 6 1,0

Ligen

Info

Land
Serbien